آرشیو برچسب ها: کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

آشنایی با کمیسیون های پزشکی تامین اجتماعی

قدامات لازم جهت حضور در کمیسیون های پزشکی بیمه شده ای که به علت حوادث ناشی از کار و یا به هر علت دیگر، تمام یا درصدی از توان خود برای ادامه کار را از دست داده باشد، لازم است پس از دریافت گواهی از پزشک متخصص معالج مبنی بر …

ادامه مطلب »