آرشیو برچسب ها: سابقه بیمه تامین اجتماعی

استفساریه مشاغل سخت و زیان آور

قانون تفسیر جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76)  قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1379 موضوع استفساریه: آیا مطابق جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب30/11/1379سابقه پرداخت حق ‌بیمه در كارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در …

ادامه مطلب »

جمع اوری سابقه بیمه تامین اجتماعی

جهت انجام درخواست سابقه باید بیمه شده در هنگام درخواست ،بیمه پرداز فعال و یا متقاضی بیمه ((اختیاری،حرف و مشاغل آزاد و رانندگان)) در شعبه ای كه می خواهد درخواست سابقه نماید،باشد. درخواست جمع آوری سوابق بارنامه ای _مخصوص بیمه شدگان راننده_ تنها در بازه زمانی 1372 لغایت 1380 می …

ادامه مطلب »