آرشیو برچسب ها: بیمه تامین اجتماعی

استفساریه مشاغل سخت و زیان آور

قانون تفسیر جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76)  قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1379 موضوع استفساریه: آیا مطابق جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب30/11/1379سابقه پرداخت حق ‌بیمه در كارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در …

ادامه مطلب »

كمك هزینه كفن و دفن (تامین اجتماعی)

یکی دیگر از حمایت های سازمان تامین اجتماعی ، پرداخت کمک هزینه کفن و دفن بابت فوت مشمولین متوفی به خانواده آنان است .هدف از پرداخت این کمک هزینه، جبران بخشی از هزینه هائی است که بازماندگان متوفی متقبل می شوند. از تاریخ 20/11/86 به منظور مساعدت بیشتر ، در …

ادامه مطلب »