آرشیو برچسب ها: آشنایی با حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی

آشنایی با حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی

تعریف بیمه شده براساس قانون و مقررات تامین اجتماعی هر كارگری كه برای كارفرمایی كار می كند و از او حقوق یا دستمزد (نقدی یا غیرنقدی) دریافت می كند. اگر مشمول سایر قوانین بیمه ای كشور نباشد، مشمول قانون تامین اجتماعی است و از زمانی كه تحت پوشش قرار گیرد …

ادامه مطلب »