پرسش و پاسخ های روابط کار و تامین اجتماعی

پرسش و پاسخ های عمومی روابط کارفرما و کارگر

بخش اول : سوالات عمومی 1- چه کارگاه هایی مشمول بازرسی کار در خصوص مسایل ایمنی و حفاظت فنی می باشند تمامی کارگاه های مشمول قانون کار(حتی کارگاههای خانوادگی) در خصوص مباحث ایمنی و حفاظت فنی بایستی مورد بازرسی قرار گیرند. 2-سالانه چند دست لباس کار به کارگران مشمول قانون …

ادامه مطلب »