كمك هزینه كفن و دفن (تامین اجتماعی)

یکی دیگر از حمایت های سازمان تامین اجتماعی ، پرداخت کمک هزینه کفن و دفن بابت فوت مشمولین متوفی به خانواده آنان است .هدف از پرداخت این کمک هزینه، جبران بخشی از هزینه هائی است که بازماندگان متوفی متقبل می شوند. از تاریخ 20/11/86 به منظور مساعدت بیشتر ، در صورت فوت همسر مشمولین اصلی نیز کمک هزینه کفن ودفن به آنان پرداخت می شود.

شرایط لازم برای در یافت كمك هزینه كفن و دفن :

كمك هزینه كفن و دفن ، علاوه بر بازماندگان افراد بازنشسته ،به بازماندگان مستمری بگیران ازکارافتاده کلی و بیمه شدگان اجباری و اختیاری و مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز پرداخت می شود.شرط اصلی پرداخت كمك هزینه كفن و دفن به بازماندگان، برقرار بودن ارتباط بیمه ای متوفی با سازمان در زمان فوت است.

دریافت كنندگان كمك هزینه كفن و دفن :

كمك هزینه كفن و دفن به همسر،فرزند و یا پدرو مادر بیمه شده یا مستمری بگیر متوفی، همچنین به آن دسته از مشمولین که بعد از تاریخ 20/11/86 همسر خود را از دست داده اند پرداخت می شود. این كمك هزینه پس از انجام مراحل كفن و دفن بیمه شده متوفی ، با ارائه اسناد و مدارك مربوط، از سوی شعب سازمان تأمین اجتماعی قابل پرداخت است.

میزان كمك هزینه كفن و دفن :

مبلغ کمک هزینه کفن ودفن بابت فوت بیمه شدگان اجباری ، اختیاری ، مقرری بگیران بیمه بیکاری ، همکاران سازمانی و مستمری بگیران اعم از بازنشستگان واز کار افتادگان کلی که تاریخ فوت آنان از 20/11/86 به بعد باشد معادل حداقل دستمزد ماهیانه سال فوت می باشد. در خصوص مشمولینی که تاریخ فوت آنان قبل از 20/11/86 باشد مبلغ کمک هزینه کفن ودفن با توجه به تاریخ فوت و جمعیت شهر محل دفن تعیین می گردد.

مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه کفن ودفن:
با ارایه مدارک زیر ، می توان برای دریافت کمک هزینه کفن ودفن اقدام کرد:
گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر
اصل دفترچه درمانی متوفی
نکته : این حمایت ها به افراد زیر قابل پرداخت نمی باشد :
بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد
بیمه شدگان شاغل در کار گاههای دارای قرارداد واگذاری 1%و 7% وجوه مبنای کسر حق بیمه که پرداخت این تعهد به عهده کارفرماگذاشته شده است
مستمری بگیران بازنشسته واز کار افتادگان کلی که مشمول پرداخت حق سرانه درمان می باشند .
کارکنان شرکت ها و موسسات دولتی مشمول قانون تامین اجتماعی که تابع نظام هماهنگ پرداخت حقوق می باشند و موسسه آنان به استناد قانون ((پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت)) و اصلاحیه آن مکلف به پرداخت هزینه کفن ودفن کارکنان خود می باشند .

حتما ببینید

دانستني هاي پيمانكاری (مقررات تامين اجتماعي)

فصل اول: مواد قانوني مرتبط با پيمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي 1- ماده 38 قانون …

پاسخ دهید