بیمه بیکاری

مشمولین دریافت مقرری بیمه بیکاری:
بیکارازنظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار ، بیکارموقت شناخته شود وهمچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند، میتوانند از مقررات این قانون استفاده نمایند .تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده ، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان و اداره کار و امور اجتماعی محل اشتغال بیمه شده است .
چند نکته مهم :
كارگران فصلی در صورتی كه صرفا در اثنای فصل كار اخراج گردیده و بیكاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیكاری خواهند بود.
بیكاران دارای قرارداد كار با مدت معین در صورتی كه براساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند مشمول استفاده از بیمه بیكاری خواهند بود.
افراد شاغل در كارهایی كه ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد كار در مدت معینی مشغول كار بوده اند . با تشخیص واحدهای كار و اموراجتماعی ، در صورتی كه در پایان قرارداد بیكار شوند مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیكاری خواهند شد.
اقدامات لازم برای اعلام وضعیت بیکاری:
بیمه شده بیکار ، برای دریافت مقرری بیمه بیكاری، باید حداكثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ بیكاری موضوع را به واحدكار و امور اجتماعی ذیربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به كار تخصصی خود یا كار مشابه آن اعلام كند
شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیكاری:
بیمه شدگان بیكار، در صورت احراز شرایط زیر، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیكاری را دارند:
مشمول قانون كار و تأمین اجتماعی باشند.
تبعه كشورهای خارجی نباشند.
مستمری بگیر بازنشسته و یا از كارافتاده كلی نباشند.
دارای حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند
چند نکته مهم :
بیمه شدگانی كه به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیكار می شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیكاری، نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول كار بر اثر این حوادث بیكار شوند، با رعایت سایر شرایط مقرر می توانند مقرری بیمه بیكاری دریافت كنند. بیمه شدگان باید در دوره های كارآموزی و سوادآموزی كه از سوی ادارات كار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می شود، شركت كنند و هر دو ماه یك بار، گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه كنند.
مدت پرداخت مقرری بیمه بیكاری :
مدت پرداخت مقرری بیمه بیكاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از 36 ماه برای بیمه شدگان مجرد و 50 ماه برای بیمه شدگان متأهل و متكفل بیشتر نیست.
شرایط قطع مقرری بیمه بیكاری:
بیمه شده مجددا به كار اشتغال یابد.
بیمه شده بیكار بدون عذر موجه از شركت در دوره های كارآموزی یا سواد آموزی خودداری كند
بیمه شده بیكار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری كند
بیمه شده بیكار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از كارافتادگی كلی شود
بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتكلیفی به كار اولیه برگردد
مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیكاری خاتمه یابد.
بیمه شده فوت نماید
چند نکته مهم :
بیكار شدگانی كه وفق مقررات قانون كار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی كارگاه توسط كارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیكاری نخواهند بود.
در صورتی كه پس از پرداخت مقرری بیمه بیكاری به بیمه شده ای، مشخص شود كه بیكاری بیمه شده، ناشی از اراده شخص وی بوده است، بیمه شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرری بیمه بیكاری را به سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت كند. همچنین بیمه شدگانی كه با دریافت مزد ایام بلاتكلیفی به كار قبلی خود باز می گردند نیز باید مبالغ دریافتی را به تأمین اجتماعی برگردانند.
چنانچه بیمه شده بیكار، اشتغال مجدد خود را اعلام نكند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری بیمه بیكاری ادامه دهد، باید مقرری دریافتی از زمان اشتغال را به تأمین اجتماعی برگرداند.
مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزسوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده محسوب میگردد.
مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از روز اول بیکاری بیمه شده قابل پرداخت است

حتما ببینید

دانستني هاي پيمانكاری (مقررات تامين اجتماعي)

فصل اول: مواد قانوني مرتبط با پيمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي 1- ماده 38 قانون …

پاسخ دهید