کمک هزینه ازدواج

تامین اجتماعی به بیمه شدگان زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می کنند و دارای شرایط قانونی لازم می باشند ، مبلغی به عنوان کمک هزینه ازدواج پرداخت می کند.

شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج :
بیمه شده بایدظرف 5 سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل 720 روز سابقه کار و پرداخت حق بیمه داشته باشد
در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد
ازدواج اول باشد
عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر اسناد رسمی ازدواج ثبت شده باشد
مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج:
اصل و تصویر صفحات مورد نیاز عقد نامه
اصل و تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه بیمه شده و همسروی
تعهد کتبی بیمه شده مبنی بر اینکه برای اولین بار ازدواج کرده است
دفترچه درمانی بیمه شده
مقدار کمک هزینه ازدواج :
میزان کمک هزینه ازدواج ، برابر با یکماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است . یعنی جمع دریافتی مشمول کسر حق بیمه در آخرین دوسال قبل ازازدواج تقسیم بر 24 . درصورتیکه عددحاصل کمتر از حداقل دستمزد کارگرعادی درتاریخ عقد باشد مبلغ مذکور تا حداقل دستمزد زمان عقد تعدیل می گردد.

نکته :
اگر زن و شوهر هر دو دارای شرایط فوق باشند کمک هزینه یادشده به هردو نفر پرداخت میشود

حتما ببینید

دانستني هاي پيمانكاری (مقررات تامين اجتماعي)

فصل اول: مواد قانوني مرتبط با پيمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي 1- ماده 38 قانون …

پاسخ دهید