جمع اوری سابقه بیمه تامین اجتماعی

  • جهت انجام درخواست سابقه باید بیمه شده در هنگام درخواست ،بیمه پرداز فعال و یا متقاضی بیمه ((اختیاری،حرف و مشاغل آزاد و رانندگان)) در شعبه ای كه می خواهد درخواست سابقه نماید،باشد.
  • درخواست جمع آوری سوابق بارنامه ای _مخصوص بیمه شدگان راننده_ تنها در بازه زمانی 1372 لغایت 1380 می باشد،كه از شركت مشاوره و خدمات ماشینی تامین تهران درخواست می شود.
  • جمع آوری سوابق جهت سوابقی انجام می گردد كه بیمه شده قبلا در شعبه ای غیر از شعبه ای كه در حال حاضر با آن رابطه بیمه پردازی دارد،سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد
توجه به نكات زیر در پر كردن فرم درخواست جمع آوری سوابق می تواند موجب تسریع در ارسال جواب و احتساب دقیق سوابق بیمه ای بیمه شدگان گردد.
  • بیمه شده باید طبق مندرجات شناسنامه ای در ثبت دقیق مشخصات هویتی،دقت لازم رابه عمل آورد.
  • هرگونه تغییرات رسمی در مشخصات هویتی،حتما در قسمت مشخصات ذكر گردد.
  • بیمه شده باید در نوشتن شماره بیمه كه در دفترچه های درمانی تامین اجتماعی با عنوان “كد شناسائی بیمه”درج شده است،نهایت دقت را به عمل آورد.
  • بیمه شده باید كپی كارت ملی،كپی شناسنامه و در صورتی كه تغییرات در مشخصات هویتی بیمه شده انجام پذیرفته،كپی صفحه توضیحات شناسنامه را نیز به فرم های درخواست پیوست گردد.
  • در قسمت میانی فرم:بیمه شده باید بازه های زمانی كه به كار اشتغال داشته است را به تفكیك كارگاه های شعبه مقصد ذكر نماید.
  • لزومی در ذكر دقیق تاریخ ها نمی باشد اما هرچه دقت بیشتری اعمال شود،احتساب سوابق با سرعت و دقت بیشتر انجام می شود.
  • بیمه شده باید نام كارگاه و نشانی كارگاه و در صورت امكان شماره كارگاه كه عددی 10 رقمی می باشد را ذكر نماید.

در صورتی كه بیمه شده،بیمه اختیاری،حرف و مشاغل آزاد و یا رانندگان می باشد،تنها كافیست بازه های زمانی و نام شعبه ونوع بیمه را تكمیل نماید.

حتما ببینید

دانستني هاي پيمانكاری (مقررات تامين اجتماعي)

فصل اول: مواد قانوني مرتبط با پيمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي 1- ماده 38 قانون …

پاسخ دهید