مدارک لازم برای صدور اولین دفترچه بیمه درمان

بیمه شدگان و مستمری بگیران برای دریافت اولین دفترچه بیمه برای خود و افراد تحت تکفل خود باید اقدامات زیر را انجام دهند:

مدارک لازم برای صدور دفترچه تامین اجتماعی

  • تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمان توسط بیمه شده یا مستمری بگیر.
  • ارائه یک قطعه عکس 4 * 3 از بیمه شده یا مستمری بگیر و افراد تحت تکفل آنان جهت الصاق به دفترچه درمان.
  • ارائه تصاویر صفحات اول و دوم شناسنامه عکس دار و یا گذرنامه افراد تحت تکفل بیمه شده یا مستمری بگیر و رؤیت اصل آنها.
  • ارائه گواهی اشتغال به تحصیل یا از کارافتادگی فرزندان پسر بالای 19 سال.
  • ارائه تعهد کتبی بیمه شده یا مستمری بگیر مبنی بر عدم اشتغال به کار فرزند دختر بالای 15 سال.
  • ارائه فرم تأیید شده کفالت شوهر بیمه شده زن یا مستمری بگیر زن.
  • ارائه تعهد کتبی بیمه شده زن یا مستمری بگیر زن مبنی براینکه همسر وی تحت پوشش نظام حمایتی خاصی نیست. (درخصوص صدور دفترچه فرزندان)
  • ارائه گواهی حضانت فرزندان بیمه شده زن یا مستمری بگیر زن از مراجع قضایی.
  • ارایه فرم تأیید شده کفالت پدر یا مادر بیمه شده یا مستمری بگیر

حتما ببینید

دانستني هاي پيمانكاری (مقررات تامين اجتماعي)

فصل اول: مواد قانوني مرتبط با پيمانهاي مشمول قانون تامين اجتماعي 1- ماده 38 قانون …

پاسخ دهید