مستمری بازماندگان بیمه شده با کمتر از 10 سال سابقه

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی (17/7/92)سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف شده به فرزندان و همسران بیمه‌شده متوفی که کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه دارد به نسبت سنوات (بابت هرسال به میزان یک روز حقوق بازنشستگی و با توجه به سهم بازمانده) مستمری پرداخت کند.
براساس قانون پرداخت مستمری به بازماندگان مصوب سال 76 درصورتی که بیمه‌شده متوفی فاقد شرایط مقرر در اصلاحیه بند 3 ماده 80 قانون بوده و سوابق پرداخت حق‌بیمه وی از یک تا 10 سال بود، بازماندگان بیمه‌شده متوفی غرامت مقطوع فوت دریافت می‌کردند. اما به موجب قانون جدید مصوب سال 92، به بازماندگان واجد شرایط بیمه‌شده متوفی که کمتر از 10 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه مستمری تعلق می‌گیرد.

در قانون مذکور همسران و فرزندان بیمه‌شده متوفی از دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه بهره‌مند می‌شوند، اما به پدر و مادر اشاره‌ای نشده است، بنابراین هریک از والدین واجد شرایط کماکان از غرامت مقطوع فوت به نسبت سهام مقرر در قانون برخوردار خواهند شد.
درمورد بیمه‌شدگانی که فوت آنها قبل از تصویب قانون فوق واقع شده حداقل دستمزد (سال تصویب قانون) یعنی سال 1392 ملاک محاسبه مستمری است.
مفاد این بخشنامه مشمول کسانی که به هر نحو از شمول قانون تأمین‌اجتماعی خارج و مشمول سایر صندوق بازنشستگی شده‌اند، نمی‌شود.

حتما ببینید

سامانه اینترنتی و همراه پرداخت فیش حق بیمه تامین اجتماعی

پیمانکاران, کارفرمایان, بیمه شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد, رانندگان, کارگران ساختمانی, باربران و …

پاسخ دهید